szpik niedostatecznie wykonuje swoja czynnosc odnowy krwi

Ten obraz krwi obwodowej wskazuje, że szpik niedostatecznie wykonuje swoją czynność odnowy krwi, co może być związane z niedostatecznym wpływem na niego czynnika krwiotwórczego. Zmiany jednak występujące w szpiku świadczą również o jego hiperplazji i to przede wszystkim układu erytroblastycznego, co można wiązać z jego pobudzeniem przez jady krążące we krwi. Większe i długotrwałe trujące działanie jadów prowadzi do niewydolności szpiku. Czynnik toksyczny odgrywa zasadniczą rolę w tego rodzaju niedokrwistości, gdyż podawanie wyciągów wątroby w celu pobudzenia szpiku nie poprawia stanu chorobowego. Niedokrwistość występująca w chorobach nerek, zwłaszcza w okresie ich niewydolności, jest wyrazem samozatrucia rozmaitymi ciałami, które nie mogą być wydalone z ustroju przez chore nerki. Czynność układu krwiotwórczego jest upośledzona z powodu zatrucia wytworami azotowymi, ciałami fenolotiliii, kwasami tłuszczowymi i innymi bliżej nieokreślonymi ciałami. Niedoczynność układu krwiotwórczego dotyczy przede wszystkim układu erytroblastycznego. We krwi obwodowej liczba krwinek czerwonych spada. W obrazie krwinek czerwonych widzimy nieznaczną anizocytozę i poikilocytozę. Zawartość hemoglobiny spada. [więcej w: okulary zerówki allegro, lewomepromazyna, uni dent ]

Powiązane tematy z artykułem: lewomepromazyna okulary zerówki allegro uni dent