Niedokrwistosc wywolana przez jady wewnatrzustrojowe

Niedokrwistość wywołana przez jady wewnątrzustrojowe Niedokrwistość toksyczna wywołana przez jady powstające w ustroju występuje przeważnie wtedy, gdy zakłóca się przemiana materii i powstają w nadmiarze pośrednie wytwory przemiany materii, które, jako trujące, wpływają uszkadzająco na krwinki czerwone i szpik. Najczęściej tego rodzaju niedokrwistości występują w przebiegu takich chorób, jak ostra lub przewlekła rozlana martwica wątroby, niektóre choroby nerek, robaczywość przewodu pokarmowego i rak. Etiologia i patogeneza niedokrwistości w przebiegu martwicy wątroby nie jest dostatecznie wyjaśniona. Mogą, bowiem wchodzić w grę dwa rodzaje czynników prowadzących do niedokrwistości. Jeden z nich może być charakteru hormonalnego, gdyż wątroba jest składnicą czynnika krwiotwórczego Castlea, wpływającego na czynność szpiku. Zmniejszenie się tego czynnika w schorzałej wątrobie sprawia, że szpik niepobudzany na drodze humoralnej zmniejsza swoją czynność, tak, że w końcu czynność ta zanika. Odnowa krwinek ustaje wtedy, w wyniku, czego dochodzi do śmierci ustroju. [hasła pokrewne: nfz katowice przeglądarka, głęboka dysleksja rozwojowa, nfz katowice przeglądarka katowice ]

Powiązane tematy z artykułem: głęboka dysleksja rozwojowa nfz katowice przeglądarka srebrna woda