Mutacje linii komórkowej w genach predyspozycji w raku u dzieci czesc 4

Chłoniak, guz Wilmsa, guzy zarodkowe, mięsak tkanek miękkich niebędących mięśniakami prążkowanokomórkowymi i wątrobiak zarodkowy nie zostały uwzględnione z powodu niewystarczającej liczby próbek dla podtypów wysokiego ryzyka. Mutacje linii komórkowej w genach predysponujących do raka
W 60 genach, które wiązały się z autosomalnymi dominującymi zespołami predysponującymi do raka, zidentyfikowaliśmy 633 niejonowe warianty linii płciowej, z czego 78 (12%) uznano za patogenne, 17 (3%) prawdopodobnie patogenne, 226 (36%) z niepewne znaczenie, 273 (43%) prawdopodobnie łagodne, a 39 (6%) łagodne (tabela S4A w dodatkowym dodatku 2). 95 wariantów, które uznano za patogenne lub prawdopodobnie patogenne, obejmowało 54 mutacje z błędami, 14 mutacji nonsensownych, 12 mutacji z przesunięciem ramki odczytu, 9 mutacji w miejscu splicingu i usunięcie w ramce, a także 5 zmian liczby kopii (Fig. S2). w Dodatku Uzupełniającym 1).
Ryc. 3. Ryc. 3. Dystrybucja mutacji germinalnych w różnych kategoriach genów i podtypach raka.Panele A i B obejmują tylko mutacje, które zostały uznane za patogenne lub prawdopodobnie patogenne i które wpływają na geny, które były związane z autosomalnymi dominującymi zespołami predysponującymi do raka, zgodnie z podtypem guza. Panel A pokazuje rozkład mutacji w każdym genie u pacjentów z różnymi nowotworami zawartymi w kohorcie PCGP. Panel B pokazuje częstość występowania mutacji w każdym podtypie nowotworu. Pięciu pacjentów z czerniakiem bez mutacji nie zostało pokazanych, a jeden pacjent (HGG027), który miał guz OUN z mutacją bialleliczną w autosomalnym genie recesywnym (ATM) nie jest uwzględniony w podsumowaniu. Panel C pokazuje liczbę pacjentów, którzy mieli mutacje w linii płciowej uważane za patogenne lub prawdopodobnie patogenne w genach związanych z autosomalną dominacją (60 genów) i autosomalną recesywną (29) podatnością na raka, zgodnie z podtypem raka. Panel D pokazuje całkowitą liczbę pacjentów, którzy mieli mutacje skrócone w genach supresorowych nowotworów, genach kinazy tyrozynowej i innych genach nowotworowych, zgodnie z podtypem raka.
95 wariantów, które uznano za patogenne lub prawdopodobnie patogenne wykryto w 21 z 60 genów u 94 pacjentów (Figura 3A i Fig. S3 w Dodatku 1). TP53 był najczęściej zaangażowany (50 pacjentów), następnie APC (w 6), BRCA2 (w 6), NF1 (w 4), PMS2 (w 4), RB1 (w 3) i RUNX1 (w 3). Jeden pacjent (pacjent HGG111) z plamami kawy typu cafe au lait i glejak o wysokim stopniu złośliwości miał 2 odrębne mutacje w skróceniu PMS2, co wskazywało na diagnozę niedorozwoju niedopasowania niedorozwojowego, który został potwierdzony przez somatyczną hipermutację obserwowaną w genomie o wysokim stopniu złośliwości. glejak.15 Najczęstsze typy nowotworów, które wiązały się z mutacjami w linii płciowej TP53, obejmowały guzy kory nadnerczy (u 27 z 39 pacjentów [69%]), ostrą białaczkę limfoblastyczną hipodiploidalną (w 9 z 47 [19%]) i raka splotu naczyniówkowego ( w z 4 [25%]) – wyniki, które były zgodne z wynikami z poprzednich doniesień.14 Jak przewidywano, guzy wszystkich 37 tych pacjentów wykazywały utratę heterozygotyczności w locus TP53 (Tabela S4 w Dodatku 2), w tym pacjent z delecją linii zarodkowej 8,7 kb, który usunął egzony TP53 od 2 do 5 (fig
[podobne: lewomepromazyna, badanie rf cena, usuwanie cellulitu kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie rf cena lewomepromazyna usuwanie cellulitu kraków