Dzialania bodzca chorobotwórczego

Działania bodźca chorobotwórczego odgrywa niewątpliwą rolę w powstawaniu choroby, jak również jego natężenie bierze udział w zjawianiu się stanu patologicznego. Słaby np. bodziec różnego pochodzenia może nie zmieniać czynności fizjologicznej narządów, silny natomiast spowoduje większe lub mniejsze zaburzenie. Jeżeli podrażnimy nerw błędny np. u psa słabym prądem elektrycznym, to wystąpi zwolnienie czynności serca bez szkody dla ustroju jako całości. Wystąpi wtedy taki stan nerwu błędnego, który nazywamy zwiększonym napięciem. Jeżeli zaś zastosujemy silny bodziec elektryczny, to wystąpi wtedy stan silnego podrażnienia nerwu błędnego, co doprowadzi do krócej lub dłużej trwającego zatrzymania czynności serca ze wszystkimi skutkami – niekiedy bardzo groźnymi dla życia. U ludzi przykładem działania siły bodźca na serce może być zaburzenie regulacji sercowej, odbywającej się poprzez układ pressoreceptorów z zatoki szyjnej. [patrz też: uni dent, choroba mondora, nfz katowice przeglądarka ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba mondora nfz katowice przeglądarka uni dent