Biwalirudyna lub niefrakcjonowana heparyna w ostrych zespołach wieńcowych ad

MATRIX Antytrombina była randomizowanym porównaniem biwalirudyny i niefrakcjonowanej heparyny z udziałem 7213 pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) lub ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST, u których planowano PCI. Terapia MATRIX Duration to randomizowane porównanie przedłużonego podawania biwalirudyny z infuzją po zabiegu PCI z krótkotrwałym podawaniem biwalirudyny bez wlewu po PCI, u 3610 pacjentów, którym przydzielono przyjmowanie biwalirudyny.11,12 Wsparcie badań i nadzór
Program MATRIX został zaprojektowany przez pierwszego autora i zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym. Badanie zostało sponsorowane przez włoskie Towarzystwo Kardiologii Inwazyjnej (GISE), organizację non-profit, i otrzymało wsparcie finansowe od firmy Medicines Company i Terumo Medical. (Szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Firma Leki dostarczyła biwalirudynę do próby; w przeciwnym razie sponsor i sponsorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu, monitorowaniu, analizie i interpretacji danych ani pisaniu raportu. Zarówno sponsor, jak i firma Medicines (jeden z fundatorów) dokonali przeglądu rękopisu, ale nie dostarczyli żadnych komentarzy w odniesieniu do treści. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego autora przy pomocy innych autorów i z ograniczoną edycją do stylu przez MedLink Healthcare Communications (finansowany przez GISE). Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu próbnego, który jest dostępny pod adresem.
Pacjenci
Pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST byli uprawnieni, jeśli mieli historię zgodną z nowym lub pogarszającym się niedokrwieniem mięśnia sercowego, występującą podczas spoczynku lub z minimalną aktywnością w ciągu 7 dni przed randomizacją, i spotkali się z co najmniej dwoma grupami wysokiego ryzyka kryteria spośród następujących: wiek 60 lat lub starszy, wzrost w biomarkerach serca lub zmiany elektrokardiograficzne zgodne z niedokrwieniem; i jeśli zostali uznani za kandydatów do PCI po ukończeniu angiografii wieńcowej. Pacjenci ze STEMI byli uprawnieni, jeśli pojawili się w ciągu 12 godzin od pojawienia się objawów lub między 12 a 24 godziną po wystąpieniu objawów, jeśli wystąpiło ciągłe niedokrwienie lub wcześniejsze leczenie fibrynolityczne. Szczegółowe kryteria włączenia i wyłączenia znajdują się w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili świadomą zgodę na piśmie.11
Protokół badania i losowanie
Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania biwalirudyny lub heparyny niefrakcjonowanej. Pacjenci, którzy zostali przydzieleni do grupy biwalirudyny zostali następnie losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania wlewu biwalirudyny po PCI lub braku wlewu po PCI. Centralna randomizacja została ukryta za pomocą systemu opartego na sieci Web; sekwencje losowe były generowane komputerowo, blokowane i stratyfikowane zgodnie z zamierzonym nowym lub ciągłym stosowaniem inhibitora P2Y12 (klopidogrel vs. tikagrelor lub prasugrel) i typu ostrego zespołu wieńcowego (STEMI vs
[hasła pokrewne: trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem, terapeuta uzależnień warszawa, okulary zerówki allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: okulary zerówki allegro terapeuta uzależnień warszawa trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem