Biwalirudyna lub niefrakcjonowana heparyna w ostrych zespołach wieńcowych ad 8

Niefrakcjonowaną heparynę podawano zgodnie z wytycznymi, w średniej dawce 78 jednostek na kilogram w grupie kontrolnej.13,14 Dlatego wyniki naszego badania nie potwierdzają obaw, że korzyści z krwawienia w grupie biwalirudyny można przypisać rutynowemu stosowaniu. dostępu do kości udowej lub wysoką dawkę heparyny u pacjentów kontrolnych Nasze badanie potwierdziło nadmiar wyraźnej zakrzepicy w stencie u pacjentów z grupy biwalirudyny; ta wyższa częstość w grupie biwalirudyny niż w grupie heparyny wydawała się być mniej wyraźna albo w ujęciu bezwzględnym (0,4 punktu procentowego), albo w oparciu o wartości względne (71%) niż podana poprzednio.7-9. To odkrycie może odzwierciedlać włączenie pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, 10 wczesne podawanie doustnych inhibitorów P2Y12, 22 lub oboje. Przedłużenie podawania biwalirudyny po zakończeniu interwencji nie spowodowało zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakrzepicy w stencie po rewaskularyzacji wieńcowej, co było zgodne z wynikami badania EUROMAX. Nie jest jasne, czy reżim biwalirudyny po PCI, który pozostawiono w gestii lekarzy leczących w naszym badaniu i we wcześniejszych badaniach, wpłynął na ryzyko niedokrwienia lub krwawienia.
Jednym z ograniczeń naszego badania jest to, że protokół dopuszcza dwa różne schematy wlewu biwalirudyny po PCI w grupie biwalirudyny oraz dyskrecjonalne stosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa w grupie heparyny. Te cechy projektu badania są zgodne z obecną praktyką, ale utrudniają interpretację wyników badań. Ponadto nie skorygowaliśmy wielokrotnego testowania drugorzędowych punktów końcowych, takich jak zgon i zakrzepica w stencie. Dlatego też w przypadku tych punktów końcowych różnice z wartościami granicznymi P należy interpretować z ostrożnością, ponieważ mogły pojawić się tylko przypadkowo.
Podsumowując, wśród pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych inwazyjnemu leczeniu ani częstość występowania poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych, ani częstość występowania zdarzeń niepożądanych w sieci były istotnie niższe w przypadku biwalirudyny niż w przypadku niefrakcjonowanej heparyny i dyskrecjonalnego stosowania inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa. Infuzja biwalirudyny po zabiegu PCI przez co najmniej 4 godziny po interwencji nie spowodowała mniejszej częstości złożonego wyniku zdarzeń niedokrwiennych i krwawień, w tym zakrzepicy w stencie, niż w przypadku podawania bez wlewu po PCI.
[hasła pokrewne: dapoxetine cena, ibogaina, opinie pacjentów o lekarzach ]

Powiązane tematy z artykułem: dapoxetine cena ibogaina opinie pacjentów o lekarzach