Bezkwas jest wczesnym objawem tej postaci niedokrwistosci

Bezkwas jest wczesnym objawem tej postaci niedokrwistości, Histamina nie wywołuje wydzielania wolnego kwasu solnego w przypadkach, w których błona śluzowa żołądka już jest zanikła. W związku z brakiem kwasu solnego może w żołądku rozwijać się flora bakteryjna przechodząca z jelit, zwłaszcza pałeczka okrężnicy. Brak wolnego kwasu solnego w żołądku odbija się na trawieniu pokarmów i na ruchach jelit, w związku, z czym powstają często biegunki na przemian z zaparciem stolca. Może również dojść do zaniku błony śluzowej jelita. W niedokrwistości złośliwej cierpi również układ nerwowy i to zarówno mózgowo-rdzeniowy jak i obwodowy. Zaburzenia psychiczne występują u około 30 % chorych na niedokrwistość złośliwą. Zaburzenia te są charakteru depresyjno-melancholijnego lub paranoidalnego z manią prześladowczą i pobudzeniem psychicznym. Zaburzenia psychiczne są wyrazem trwającego latami niedotlenienia mózgu. Najczęściej występują zmiany ze strony rdzenia w postaci zaburzeń czucia, zaburzeń ruchowych, zjawiania się patologicznych odruchów, między innymi odruchu Babińskiego. Proces zwyradniający rnyelosis funicularis toczy się w substancji białej, przede wszystkim słupów tylnych rdzenia kręgowego. Słupy boczne i przednie również są dotknięte tym procesem, lecz w mniejszym stopniu. [podobne: ciuszkimodne allegro, lewomepromazyna, usuwanie cellulitu kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: ciuszkimodne allegro lewomepromazyna usuwanie cellulitu kraków