Badanie szpiku w niedokrwistosci wywolanej przez tegoryjca dwunastnicy

Badanie szpiku w niedokrwistości wywołanej przez tęgoryjca dwunastnicy wykazuje zahamowanie czynności układu erytroblastycznego. Stwierdza się, bowiem wtedy przewagę zasadochłonnych erytroblastów, mikrocyty i krwinki z nierównomiernym dojrzewaniem jądra i protoplazmy. Wynik badania szpiku świadczy o upośledzeniu jego sprawności czynnościowej wskutek zatrucia, co w końcu może doprowadzić do całkowitej niewydolności układu krwiotwórczego. W niedokrwistości wywołanej przez bruzdogłowca szerokiego Dphrllobotriurn latum dopatruje się obecnie nie działania jadu na utkanie szpikowe, lecz zahamowania, przez tego tasiemca wydzielania czynnika krwiotwórczego Castlea. W związku z tym, że, jak wykazują statystyki, na 5000 nosicieli robaka występuje tylko 1 przypadek niedokrwistości o charakterze nadbarwliwym typu akastlozy, badacze dopatrują się pewnego usposobienia konstytucyjnego do niedokrwistości z powodu odziedziczonego mniej wartościowego żołądka. Częściej tasiemiec ten wywołuje niedokrwistość niedobarwliwą, zwłaszcza u kobiet. Niedokrwistość może powstać w przebiegu zatrucia jadami powstającymi w przebiegu choroby nowotworowej. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, że nowotwory wytwarzają swoiste jady, lecz że w ustroju dotkniętym nowotworem, zwłaszcza rakiem przewodu pokarmowego, powstają pośrednie wytwory przemiany materii zarówno ze zwichniętego metabolizmu całego ustroju, jak i własnej przemiany materii nowotworu. Prócz tego ciała powstające podczas rozpadu tkanki nowotworowej są trujące, jeżeli przedostaną się do krwi. [patrz też: klinika dentystyczna szczecin, lewomepromazyna, usuwanie cellulitu kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika dentystyczna szczecin lewomepromazyna usuwanie cellulitu kraków