Acetaminofen dla gorączki u pacjentów z krytyczną chorobą, u których podejrzewa się zakażenie ad

Komitet zarządzający (składający się ze wszystkich autorów) zaprojektował próbę, która została zatwierdzona przez australijską i nowozelandzką grupę badawczą Clinical Trials Group. George Institute for Global Health (Sydney) i Instytut Badań Medycznych w Nowej Zelandii (Wellington) zapewniły dofinansowane zarządzanie projektami i monitoring na miejscu jakości danych dla tego badania. Protokół, który został zgłoszony przed rozpoczęciem rejestracji13 i jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez nowozelandzką wielonarodową komisję etyki i przez każdą uczestniczącą instytucję. Pisemna zgoda na piśmie przed uzyskaniem losowej lub opóźnionej zgody od każdego pacjenta lub zastępcy prawnego, chyba że instytucjonalny komitet etyczny wyraził zgodę na zrzeczenie się zgody (np. W przypadku śmierci pacjenta przed uzyskaniem świadomej zgody od zastępczego decydenta) . Autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu. Pacjenci
Pacjenci w wieku 16 lat lub starsi o temperaturze 38 ° C lub wyższej w ciągu 12 godzin przed naborem i którzy otrzymywali terapię przeciwbakteryjną w przypadku znanego lub podejrzewanego zakażenia, kwalifikowali się do włączenia. Wśród kryteriów wykluczenia były ostre zaburzenia mózgu i dysfunkcja wątroby, które przeciwwskazane stosowanie acetaminofenu. Pełna lista kryteriów wykluczenia znajduje się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Randomizacja i badania leków
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymania infuzji zawierającej g dożylnego acetaminofenu (Perfalgan, Bristol-Myers Sąuibb) lub wlewu 5% dekstrozy w wodzie, co 6 godzin. Badane leki pakowano w nierozróżnialne 100-ml szklane butelki. Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu zaszyfrowanego systemu opartego na sieci Web, obejmującego losowanie blokowe o rozmiarze sześciokrotnym i zostało podzielone na straty według centrum uczestniczącego. Badacze nie byli świadomi wielkości bloku randomizacji.
Pacjenci kontynuowali przyjmowanie badanego leku do 28 dni po przyjęciu do badania lub do wystąpienia jednego z wcześniej określonych kryteriów zaprzestania: wypisania z OIOM, ustąpienia gorączki zgodnie z definicją z wcześniej określonego algorytmu (ryc. S1 w dodatkowym dodatku), ustąpienia terapia przeciwbakteryjna, śmierć lub rozwój przeciwwskazań do badanego leku.
Dopuszczalne jest fizyczne chłodzenie, jeśli temperatura ciała wzrosła do 39,5 ° C lub więcej. Stosowanie acetaminofenu o otwartej etykiecie było dozwolone po zakończeniu leczenia badanym lekiem. Zastosowanie innych metod leczenia w celu obniżenia temperatury ciała zostało ograniczone protokołem (patrz Dodatek dodatkowy).
Mierniki rezultatu
Podstawową miarą wyniku były dni wolne od intensywnej terapii na poziomie 21,14 dni bez ICU, co jest złożonym wynikiem łączącym umieralność z długością pobytu na OIOM-ie. Liczba dni wolnych od OIT została obliczona jako 28 minus liczba dni lub dni spędzonych na OIT w ciągu pierwszych 28 dni po randomizacji (z wyłączeniem dni ponownego przyjęcia na OIOM); pacjentom, którzy zmarli, przypisywano najgorszy z możliwych wynik dni wolnych od OIOM
Drugorzędnymi wynikami w ciągu 90-dniowego okresu obserwacji była śmiertelność z przyczyn ogólnych w 28 dniu i 90 dniu; czas przeżycia (liczba dni życia) z randomizacji do dnia 90; OIOM i długość pobytu w szpitalu; dni wolne od hospitalizacji, dni wolne od wentylacji mechanicznej, dni wolne od inotropów lub wazopresorów, dni wolne od terapii nerkozastępczej i dni w ICU, które były wolne od wsparcia
[przypisy: ibogaina, nfz katowice przeglądarka, klinika dentystyczna szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: ibogaina klinika dentystyczna szczecin nfz katowice przeglądarka