Wskaznik hemoglobiny jest wiekszy od jednosci

Wskaźnik hemoglobiny jest większy od jedności, co określa się, jako nadbarwliwość krwinek hyperchromia. Ten odczyn obronny jest, według Starłingera i Fahraeusa, wywołany zdolnością krwinek czerwonych do adsorpcji hemoglobiny krążącej w osoczu, do którego przeszła z krwinek z hemolizowanych przez jad. Doświadczenia, bowiem wykonane in witro wykazują, że jeżeli do krwinek z hemolizowanych w wodzie przekroplonej dodać soli dla ustalenia izotonii płynu i dodać świeżych normalnych krwinek czerwonych, to przezroczysty czerwony płyn w probówce zaczyna mętnieć i hemoglobina zostaje wychwycona przez krwinki. Wychwytują wtedy hemoglobinę z płynu nie tylko krwinki normalne, lecz również cienie krwinek z hemolizowanych zjawisko to nazywa się rewersją hemoglobiny. Badania zwierząt zatrutych fenylohydrazyną nie potwierdzają rewersji hemoglobiny, a zwiększona zawartość hemoglobiny w krwinkach jest wyrazem zwiększonego wytwarzania tego barwnika w szpiku. Duże dawki fenylohydrazyny wprowadzane często zwierzęciu wywołują niewydolność szpiku i powstaje niedokrwistość hemolityczna aplastyczna. Młode postacie krwinek nie zjawiają się wtedy, co jest wyrazem braku zdolności szpiku do odnowy krwi. Brak zdolności odrostowej szpiku prowadzi do postępującej niedokrwistości i śmierci ustroju. [podobne: choroba mondora, okulary zerówki allegro, uni dent ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba mondora okulary zerówki allegro uni dent