W obrazie mikroskopowym krwi stwierdza sie liczne megalocyty

W obrazie mikroskopowym krwi stwierdza się liczne megalocyty, co jest charakterystyczną i zasadniczą cechą tej choroby. Prócz tego stwierdza się bardzo wyraźną anizocytozę, gdyż obok megalocytów stwierdza się nermocyty, makrocyty, mikrocyty i schizocyty, tj. krwinki o nieregularnych kształtach i średnicy 2-3 mikronów. Poikilocytoza w zasadzie jest bardzo wyraźna i to taka, jakiej nie spotyka się w innych niedokrwistościach. Krwinki jądrzaste występują w niewielkiej liczbie: są to normoblasty, makroblasty i megaloblasty niekiedy z objawami rozpadu jądra. W niektórych krwinkach widzi się, zresztą rzadko, twory Cabota i twory Howell-Jollyego w rozmazach występują również niekiedy krwinki wielobarwliwe, retikulocyty w chorobie nieleczonej znajdują się we krwi w liczbie zmniejszonej lub normalnej. Ich liczba zwiększa się w przebiegu leczenia i jest wyrazem wzmożonej czynności erytroblastycznej szpiku. Krwinki czerwone w niedokrwistości złośliwej zawierają więcej hemoglobuny niż normalnie. Nadaje to niedokrwistości złośliwej cechy niedokrwistości nadhardliwej. Wskaźnik hemoglobinowy jest zwykle większy niż 1 i dochodzi często do 1,5. Opisano przypadki, w których wskaźnik hemoglobinowy wynosił 2,8-3. [więcej w: endometrioza wikipedia, forum kulturystyczne, jak leczyć półpasiec ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza wikipedia forum kulturystyczne jak leczyć półpasiec