W granulocytach, podobnie jak w krwinkach czerwonych, czesto wystepuja zmiany zwyrodnieniowe

W granulocytach, podobnie jak w krwinkach czerwonych, często występują zmiany zwyrodnieniowe. W zakresie układu płytko twórczego Ławkowicz często stwierdzał zmiany zwyradniające w postaci wielopłatowości jąder megakariocytów. Układ siateczkowo-śródbłonkowy szpiku wykazuje zmiany w postaci zwiększenia się liczby komórek siateczki i komórek plazmatycznych. Jak widzimy, zaburzenia czynności szpiku w niedokrwistości złośliwej przejawiają się we wszystkich jego zasadniczych układach. Tempka zaś nazwał niedokrwistość złośliwą panmielopatią. Przewód pokarmowy w niedokrwistości złośliwej wykazuje duże zmiany nie tylko charakteru czynnościowego, lecz także anatomicznego. Zmiany te dają szereg charakterystycznych objawów klinicznych ułatwiających kliniczne rozpoznanie choroby. Język wykazuje swoiste zmiany, które sprowadzają się do zapalnego przekrwienia jego brzegów i koniuszka. Poszczególne wysepki zapalenia tworzą jakby zarysy mapy geograficznej. Język nie jest prawie nigdy obłożony. [przypisy: badanie rf cena, uni dent, climax control dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie rf cena climax control dawkowanie uni dent