Niedokrwistosc wywolana tym czynnikiem nazywa sie asyderoza.

Niedokrwistość wywołana tym czynnikiem nazywa się asyderozą. Ogólna ilość żelaza w ustroju wynosi około 5 g. Z tego 4 g przypada na krew i szpik, gdyż jest to ciało konieczne do budowy hemoglobiny 1 g żelaza znajduje się w komórkach i bierze udział w enzymatycznych procesach utleniania komórkowego. Równowaga zawartości żelaza w ustroju zostaje utrzymana przez dowóz 0,9 mg żelaza dziennie. Nadmiar żelaza wydala się z kałem. Zasób żelaza znajduje się w osoczu krwi i nie zmienia się nawet przy obfitym jego dostarczaniu do ustroju. W stanach niedokrwistości z powodu braku żelaza zasób żelaza w osoczu spada. Podawanie wtedy żelaza nie zwiększa zawartości jego w osoczu, gdyż żelazo z osocza zostaje szybko wychwytywane do budowy hemoglobiny. W związku z tym liczba krwinek czerwonych w niedokrwistościach powstałych z braku żelaza szybciej wraca do stanu prawidłowego niż zawartość żelaza w osoczu krwi. Zubożenie ustroju w żelazo może być wywołane nie tylko brakiem jego w pożywieniu, lecz również upośledzeniem jego wchłaniania w przewodzie pokarmowym. Złe wchłanianie żelaza widzimy w różnych chorobach przewodu pokarmowego, po wycięciu żołądka oraz z braku witaminy C, która sprzyja wchłanianiu żelaza z jelit. [hasła pokrewne: stomatolog Warszawa, stomatolog olsztyn, program stomatologiczny ]

Liczba krwinek bialych

Liczba krwinek białych zwykle ulega zwiększeniu, przy czym najbardziej zwiększa się liczba krwinek obojętnochłonnych. Liczba krwinek kwasochłonnych zwiększa się w mniejszym stopniu, głównie zaś w początkowych okresach choroby rakowej. Niekiedy, a zwłaszcza wtedy, gdy zwiększenie się liczby granulocytów jest duże, mogą we krwi obwodowej zjawić się mielocyty. Odczyn Bieniakoskiego w chorobie rakowej jest prawie zawsze znacznie przyśpieszony. Szpik w chorobie rakowej wykazuje dwojakiego rodzaju zmiany, a mianowicie niedoczynność i hipoplazję układu erytroblastycznego oraz nadczynność i hiperplazję układu leukoblastycznego. Nadczynność układu Ieukoblastycznego może niekiedy dać tzw. białaczkowy obraz krwi, zwłaszcza w przerzutach do szpiku. Wtedy we krwi stwierdza się bardzo dużą liczbę granulocytów, dochodzącą niekiedy do 140 tysięcy w 1 mm3 krwi, w obrazie zaś ich widzi się dużą liczbę mielocytów obojętnochłonnych. Herplazja części leukoblastycznej jest wynikiem wpływu na szpik jadów powstających w przebiegu choroby rakowej i osobniczych właściwości szpiku. Hipoplazja części erytroblastycznej w przebiegu raka żołądka jest wynikiem braku czynnika krwiotwórczego niszczonego wraz z błoną śluzową żołądka przez proces rakowy. [więcej w: stomatolog Warszawa, stomatolog poznań, stomatologia implanty ]