Asyderoza idiopatyczna

Asyderoza idiopatyczna Asyderoza idiopatyczna, czyli niedokrwistość istotna niedobarwliwa anemia essentialis hypochromica jest schorzeniem na ogół rzadkim. Znana jest ona dopiero od około 20 lat, jako samoistna postać niedokrwistości. Na tę niedokrwistość chorują przeważnie kobiety pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Na czoło objawów wysuwa się niedobarwliwość krwi i upośledzenie wydzielania soku żołądkowego, a nawet bezsoczność. Czynnikiem etiologicznym w asyderozie idiopatycznej jest upośledzenie czynności wewnątrzwydzielniczej żołądka, w związku, z czym jest ona zbliżona do niedokrwistości złośliwej Addisona-Biermera. W asyderozie idiopatycznej występuje wiele cech właściwych niedokrwistości złośliwej, a mianowicie, bezsoczność żołądkowa, zmiany na języku, jako wyraz zaburzeń troficznych i zaburzenia w układzie nerwowym. Obraz jednak krwi jest różny dla obu niedokrwistości. Zaburzenie wewnątrzwydzielnicze żołądka w asyderozie idiopatycznej sprowadza się do wypadnięcia czynności drugiego czynnika hormonalnego w żołądku, który niektórzy oznaczają, jako czynnik Y, Tempka zaś, jako czynnik Fe. Pierwszy czynnik, to jest czynnik Castlea, który wpływa na normoblastyczną odnowę krwinek jest w tej chorobie zachowany. [hasła pokrewne: stomatolog płock, implanty zębów, gabinet stomatologiczny zielona góra ]

szpik niedostatecznie wykonuje swoja czynnosc odnowy krwi

Ten obraz krwi obwodowej wskazuje, że szpik niedostatecznie wykonuje swoją czynność odnowy krwi, co może być związane z niedostatecznym wpływem na niego czynnika krwiotwórczego. Zmiany jednak występujące w szpiku świadczą również o jego hiperplazji i to przede wszystkim układu erytroblastycznego, co można wiązać z jego pobudzeniem przez jady krążące we krwi. Większe i długotrwałe trujące działanie jadów prowadzi do niewydolności szpiku. Czynnik toksyczny odgrywa zasadniczą rolę w tego rodzaju niedokrwistości, gdyż podawanie wyciągów wątroby w celu pobudzenia szpiku nie poprawia stanu chorobowego. Niedokrwistość występująca w chorobach nerek, zwłaszcza w okresie ich niewydolności, jest wyrazem samozatrucia rozmaitymi ciałami, które nie mogą być wydalone z ustroju przez chore nerki. Czynność układu krwiotwórczego jest upośledzona z powodu zatrucia wytworami azotowymi, ciałami fenolotiliii, kwasami tłuszczowymi i innymi bliżej nieokreślonymi ciałami. Niedoczynność układu krwiotwórczego dotyczy przede wszystkim układu erytroblastycznego. We krwi obwodowej liczba krwinek czerwonych spada. W obrazie krwinek czerwonych widzimy nieznaczną anizocytozę i poikilocytozę. Zawartość hemoglobiny spada. [więcej w: implanty zębowe, stomatolog dziecięcy, implanty zębów ]