niedokrwistosci w przebiegu martwicy watroby

Drugim czynnikiem etiologicznym w powstawaniu niedokrwistości w przebiegu martwicy wątroby jest czynnik toksyczny, gdyż schorzała wątroba traci zdolność zobojętniania jadów przechodzących do niej z przewodu pokarmowego. Jady te wchłonięte w niezmienionym stanie do krwi krążą w niej uszkadzając krwinki czerwone i szpik Należy przyjąć, że oba czynniki kojarzą się ze sobą i w patogenezie niedokrwistości na tle martwicy wątroby występuje niedostateczna czynność szpiku z powodu zarówno braku czynnika humoralnego, jak i jego uszkodzenia przez jady. Dołącza się do tego hemolityczne działanie, krążących we krwi jadów. Świadczy o tym, bowiem obraz krwi obwodowej i obraz histologiczny szpiku. Liczba krwinek czerwonych spada zwykle do 2-2,5 milionów w 1 mm3 krwi. W obrazie krwinek czerwonych znajdujemy przeważnie normocyty i tylko z rzadka erytroblasty. Dużo natomiast stwierdza się retikulocytów. Zawartość hemoglobiny maleje, chociaż nierównomiernie do spadku liczby krwinek czerwonych. Liczba krwinek białych w 1 mm3 krwi obniża się, przy czym najbardziej zmniejsza się liczba krwinek obojętnochłonnych. Powstaje, więc wtedy Iimfocytoza względna. Liczba płytek krwi również obniża się. [patrz też: uni dent, okulary zerówki allegro, opinie pacjentów o lekarzach ]

Powiązane tematy z artykułem: okulary zerówki allegro opinie pacjentów o lekarzach uni dent