NIEDOKRWISTOSCI HEMOLITYCZNE

NIEDOKRWISTOŚCI HEMOLITYCZNE Oprócz niedokrwistości hemolitycznych wywołanych przez jady istnieją jeszcze niedokrwistości hemolityczne pochodzenia wewnętrznego, to znaczy wywołane przez czynniki. W niedokrwistościach tych występuje niszczenie krwinek czerwonych w ustroju z ich hemolizą. W zależności od sposobu ich niszczenia albo występuje zwiększone, tworzą się się bilirubiny i wtedy powstaje żółtaczka, albo też hemoglobina uwolniona z krwinek czerwonych przechodzi do osocza i powstaje hemoglobinemia oraz hemoglobinuria. Niedokrwistości hemolityczne mogą być ustrojowe lub nabyte. W tych ostatnich jednak również gra rolę usposabiający czynnik konstytucyjny – niedokrwistość hemolityczna ustrojowa. Niedokrwistość hemolityczna ustrojowa, czyli choroba Chauffarda Minkowskiego, jest chorobą, w której istnieje wzmożona hemoliza, jako cecha konstytucyjna. Wyrazem tej cechy jest szczególna zmiana kształtu krwinek. Niedokrwistości powstałe z braku witamin są charakteru niedobarwliwego: cechuje je spadek liczby krwinek czerwonych i hemoglobiny. Wskaźnik hemoglobinowy jest zawsze mniejszy od 1. Bardzo dużą rolę w powstawaniu niedokrwistości odgrywa brak w pożywieniu żelaza lub upośledzenie jego przyswajania. [patrz też: implanty zdrowie społeczne definicjaiczne warszawa, zdrowie społeczne definicja płock, zdrowie społeczne definicja ]

Powiązane tematy z artykułem: climax control dawkowanie endometrioza wikipedia zdrowie społeczne definicja