NIEDOKRWISTOSC ZLOSLIWA

NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA Zespół objawów niedokrwistości złośliwej występuje w różnych chorobach, jak np. w sprue, w schorzeniach przewodu pokarmowego, w pelagrze i innych, a także, choć bardzo rzadko, w ciąży. Klasyczna jednak postać niedokrwistości złośliwej i postępującej, niemająca w podłożu innych chorób, występuje w chorobie Addisona – Biermera. Tempka, na podstawie wspólnych cech klinicznych i hematologicznych tych niedokrwistości oraz leczniczego działania na nie czynnika Castlea, ujmuje wymienione niedokrwistości W jedną grupę, jako akantolizy. Inni badacze dzielą te niedokrwistości złośliwe na: 1 niedokrwistość złośliwą samoistną Addisona-Biermera, 2 niedokrwistości złośliwe objawowe na tle ustalonych chorób. W rozważaniach fizjologii patologicznej najważniejszą jest niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera, gdyż daje ona podstawy do poznania i zrozumienia mechanizmów powstawania wszystkich akantoliz. Niedokrwistość złośliwa, czyli choroba Addisona-Bierrnera anaemia perniciosa, jest chorobą dość – rzadką. [hasła pokrewne: uni dent, opinie pacjentów o lekarzach, ibogaina ]

Powiązane tematy z artykułem: ibogaina opinie pacjentów o lekarzach uni dent