Brak działania Lowastatyny na restenozę po angioplastyce wieńcowej

Chociaż radykalnie zwiększyło się zastosowanie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, jedno restenoza pozostaje ważnym ograniczeniem procedury. Kilka patofizjologicznych cech sugeruje podobieństwa między procesami restenozy i miażdżycy2. Co więcej, najnowsze dane eksperymentalne i kliniczne sugerują, że obniżenie poziomu lipidów w surowicy za pomocą inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A, takich jak lowastatyna, może zapobiec lub opóźnić proces restenozy3-5. Celem Próby Restenozy Lovastatyny było ustalenie, czy agresywna terapia obniżająca poziom lipidów (40 mg lowastatyny dwa razy dziennie przez 6 miesięcy), zainicjowana 7 do 10 dni przed angioplastyką, zmniejszyłaby zakres lub częstotliwość restenozy, ocenianej przez ilościowa arteriografia wieńcowa po zabiegu. Metody
Pacjenci i projekt studiów
Od stycznia 1991 r. Do października 1992 r. Zapisaliśmy 404 pacjentów w tym prospektywnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu6. Pacjenci, u których nie udało się wykonać plastyki naczyń lub u których wystąpiły ostre powikłania, zostali wykluczeni z analizy angiograficznych punktów końcowych. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej instytucji. Komplikacje i wyniki kliniczne zostały przeanalizowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo.
Spośród 5483 pacjentów badanych w 11 ośrodkach, 510 (9,3 procent) kwalifikowało się, a 404 (79 procent kwalifikujących się pacjentów) losowo przydzielono do grup badawczych. Głównymi przyczynami wykluczenia była wcześniejsza angioplastyka (u 969 pacjentów), niezdolność 7-dniowego czekania na angioplastykę (1679), brak odpowiedniej zmiany (330), niedawny zawał mięśnia sercowego (1004), stosowanie leków obniżających poziom cholesterolu (318) i całkowity poziom cholesterolu poniżej 160 mg na decylitr (4,1 mmol na litr) lub powyżej 300 mg na decylitr (7,8 mmol na litr) (146). Zakwalifikowani pacjenci mieli co najmniej jeden obszar zwężenia od 50 do 99 procent w rodzimym naczyniu o średnicy ponad 1,5 mm, który dostarczył żywotne miokardium, i oszacowano, że ma 90 procent szans na udaną angioplastykę. Zmiana indeksu do analizy pierwszorzędowych punktów końcowych była zmianą w pierwszym z powodzeniem rozszerzonym rodzimym naczyniu, z sukcesem zdefiniowanym jako rezydualne zwężenie mniejsze niż 50 procent i wzrost o 20 procent lub więcej od średnicy linii podstawowej naczynia.
Kwalifikujący się pacjenci, którzy wyrazili świadomą zgodę zostali losowo przydzieleni do otrzymywania lowastatyny (40 mg doustnie dwa razy na dobę) lub placebo. Pacjenci powrócili 7 do 10 dni po randomizacji do angioplastyki; jeżeli pierwsze miejsce z powodzeniem uległo rozszerzeniu, a procedura nie była powikłana zawałem mięśnia sercowego, potrzeba operacji wieńcowej lub śmierci, badany lek był kontynuowany w ślepy sposób przez 6 miesięcy, po którym angiografia została powtórzona i przeprowadzono badanie scyntygrafii talowej sromu . Stężenie lipidów w surowicy, asparaginianu i aminotransferazy alaninowej oraz kinazy kreatynowej mierzono na linii podstawowej i 4, 12, 18 i 26 tygodni po angioplastyce6. Instrukcje dla pacjenta dotyczące przestrzegania diety Step American American Association oraz dawki badanego leku zostały wzmocnione podczas każdej wizyty.
Pomiary lipidów
Wszystkie pomiary lipidów i inne analizy chemiczne przeprowadzono w laboratorium podstawowym, które zostało potwierdzone przez Lipid Standaryzacyjny Program Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, przez techników niewidomych na dane kliniczne i angiograficzne
[więcej w: jak leczyć półpasiec, uni dent, badanie rf cena ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie rf cena jak leczyć półpasiec uni dent