Badanie szpiku w zatruciu fenylohydrazyna

Badanie szpiku w zatruciu fenylohydrazyną wykazuje przejście szpiku żółtego w szpik czerwony i przerost jego części erytroblastycznej. Część Ieukoblastyczna również przerasta, lecz w znacznie mniejszym stopniu niż część erytroblastyczna. Duże podrażnienie układu krwiotwórczego wyraża się jeszcze tym, że w różnych narządach wytwarzają się ogniska krwiotwórcze, czyli występuje obraz płodowego pozaszpikowego tworzenia się krwinek. Podrażnienie szpiku jest wywołane nie tylko przez sam jad hemolityczny, lecz również przez wytwory zhemolizowanych krwinek. Doświadczenia Studzińskiego wykazały, że wprowadzenie zhemolizowanej krwi zwierzęcia wywołuje zwiększenie się liczby krwinek we krwi krążącej, Szustow zaś wykazał, że małe dawki fenylohydrazyny wywołują zwiększenie się liczby krwinek czerwonych do 9 milionów w 1 mm3 krwi. Przeważają jednak we krwi postacie młodsze, przy czym najwięcej jest postaci wielobarwliwych, posiadających mniejszą oporność na hipotoniczne roztwory soli kuchennej. Zawartość hemoglobiny we krwi spada wolniej niż liczba krwinek, a to z tego powodu, że krwinki czerwone zawierają jej więcej niż normalnie, co tłumaczy się odczynem obronnym ustroju. [więcej w: ibogaina, wkładki ortopedyczne łódź, endometrioza wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza wikipedia ibogaina wkładki ortopedyczne łódź